Tachizuru

Kuro Karatsu Tachizuru Chawan / Sakurei OKAMOTO

Size(cm)W11.7-H9.5

Advertisements

posture

Color like hydrangea

 

Kuro Karatsu Chawan

Kuro Karatsu Jinbutsumon Chawan / Sakurei OKAMOTO

Size(cm)W11.7-H8.7

Wave splash